برای دسترسی به رزومه به لینک زیر سر بزنید


https://www.hamidrezaabdi.ir

لینک های مرتبط به حمید رضا عبدی


https://github.com/hra1368
https://stackoverflow.com/users/11702799/hamid
https://twitter.com/hra1368
hamidreza abdi

لینک های دوستان


https://www.idealprinting.ir
https://www.ivoting.ir
https://www.rollmachine.ir
https://www.vaniya.ir
https://idealprinting.persianblog.ir
https://idealprinting.blogsky.com
http://idealprinting.blogfa.com