دانشجويان فارغ التحصیل من

اسامی دانشجوبانی که با من بر روی پروژههای پژوهشی همکاری داشته و یا زیر نظر من پایان نامه خود را انجام دادهاند به همراه موضوع پروژه در این قسمت آمده است.

حامد شهبازی

عنوان پایان نامه: ”بازیابی تصاویر چند طیفی بر اساس محتوی با استفاده از روشهای آنالیز چند متغیره“، کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه علم و صنعت ایران.

اساتید راهنما: دکتر پیمان کبیری و دکتر محسن سریانی. دفاع: اسفند 1386

منیره نادری

عنوان پروژه: ”بازیابی اطلاعات موسیقی با استفاده از تشابه ویژگیها“، کارشناسی ارشد رشته مهندسي فناوری اطلاعات و ارتباطات - گرايش مخابرات امن (ICT)، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری  دفاع: 30 تیر 1389

E-mail: m_naderi-at-vust.ac.ir

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر پيمان کبيری

غلامرضا زرگر

عنوان پایان نامه: ”انتخاب  پارامترهای موثر در تشخیص نفوذ در  شبکههای کامپیوتری، کارشناسی ارشد، رشته مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات - گرايش مخابرات امن (ICT)، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری. دفاع: 14 مهر 1388

E-mail: grzargar-at-gmail.com

مهران آقائی

عنوان پایان نامه: تشخیص حملات مسیریابی در شبکههای موردی“، کارشناسی ارشد رشته مهندسي فناوری اطلاعات و ارتباطات - گرايش مخابرات امن (ICT)، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری دفاع: 8 دی 1388

E-mail: mehran_6280-at-yahoo.com

امیر مکی نژاد

عنوان پروژه: ”پایش وضعیت و تشخیص خطا در موتور خودرو با استفاده از تحلیل چند متغيره سيگنال پخش آوايي صوت“، كارشناسي ارشد، رشته مهندسي كامپيوتر - گرايش هوش مصنوعي و رباتيك ، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری  دفاع: 5 خرداد 1389

E-mail: amirmk-at-gmail.com

علیرضا امیراقدم

عنوان پروژه: ”استخراج نقشه عمق از تصاویر استریو با استفاده از روش برنامه ریزی پویا“، دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری دفاع: 14 شهریور 1389

E-mail: amiraghdam-at-comp.iust.ac.ir

فاطمه معارفیان

عنوان پایان نامه: ”افزایش دقت و سرعت تخمین تابع در دادههای پراکنده با استفاده از توابع پایهای شعاعی، کارشناسی ارشد، رشته مهندسي کامپیوتر - گرايش هوش مصنوعی و رباتیک ،  دانشگاه علم و صنعت ایران.

استادان راهنما: دکتر پیمان کبیری و دکتر ناصر مزینی   دفاع: 24 شهریور 1389  

E-mail: f_moarefian-at-comp.iust.ac.ir

More details...

علیرضا نوریان ساروی

عنوان پایان نامه: ”ارائه یک روش مقابله خودکار با نفوذ در شبکههای کامپیوتری“، کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری    دفاع: 12 بهمن 1389

E-mail: alireza.noorian-at-gmail.com