تماس با من

هر چند که اغلب اوقات در دانشکده حضور دارم ولی تماس با پست الکترونیک می تواند ارتباط اول و برقراری قرار ملاقات را تسهیل نماید.

دانشکده مهندسی کامپیوتر در شمال پارکینگ دانشگاه در ضلع غربی دانشگاه قرار گرفته است و برای دسترسی از بیرون دانشگاه باید از درب اصلی دانشگاه (ضلع غربی) واقع در خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران وارد شوید.

محل آزمایشگاه من (آزمایشگاه اتوماسیون هوشمند) در مقابل درب ورودی دانشکده و اتاق کار من در انتهای طبقه دوم دانشکده در انتهای راهروی دست چپ قرار دارد.

برای ارتباط با من استفاده از پست الکترونیک مناسبتر است.

Type your street address or the name of your neighborhood.

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

خیابان دانشگاه، خیابان هنگام، نارمک، میدان رسالت، تهران

کد پستی 16846-13114 

تماس با دکتر پیمان کبیری

دکتر پیمان کبیری

تلفن:   77240540(21) الی 50 داخلی 3341

نمابر: 73228341

پست الکترونیک:Peyman.Kabiri-at-iust.ac.ir

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر پيمان کبيری