دانشجويان من

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشدی که با من بر روی پروژههای پژوهشی همکاری داشته و یا زیر نظر من پایان نامه خود را انجام میدهند به همراه موضوع پروژه در این قسمت آمده است.

هادی امینی ولاشانی

عنوان سمینار: ”بررسی ارتباط زمانی بین هشدارها در شبکههای کامپیوتری بمنظور تشخیص نفوذ“، كارشناسي ارشد، رشته مهندسي كامپيوتر - گرايش هوش مصنوعي و رباتيك ، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری

حسن احمدی

عنوان سمینار: ”بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های توری بی سیم ، دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات - گرايش مخابرات امن (ICT)، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری    

ساناز توکلی دستجردی

عنوان سمینار: ”بررسي ساختار مراکز SOC و CERT و نمونههاي آنها در سطح جهان و کشورهاي مختلف“،  دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات - گرايش مخابرات امن (ICT)، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری

حمید قادری

عنوان پایان نامه: ”پایش وضعیت و تشخیص خطای موتور خودرو مستقل از نوع خودرو با استفاده از تحلیل سیگنال انتشار صوتی“، کارشناسی ارشد رشته مهندسي كامپيوتر - گرايش هوش مصنوعي و رباتيك، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری

علی سلیمی

عنوان سمینار: ”بررسی ساختار کوزههای عسل با سطح تعامل بالا و کاربرد آن در پایش و حفاظت از شبکههای کامپیوتری“، دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات - گرايش مخابرات امن (ICT)، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری

E-mail: hahmadi20-at-gmail.com

More details...

E-mail: h_ghaderi-at-comp.iust.ac.ir

E-mail: alisalimi2006-at-yahoo.com

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر پيمان کبيری

E-mail: sany3631-at-yahoo.com

یاسر قنبری

عنوان سمینار: ”بررسی معماری سلسله مراتبی سیستمهای تشخیص نفوذ بر مبنای شبکه“، دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات - گرايش مخابرات امن (ICT)، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری

E-mail: yaser.ghanbary-at-gmail.com

E-mail: hadiaminiv-at-gmail.com

فاخته عالمی

عنوان سمینار: ”بررسی روشهای حمله، تشخیص نفوذ و پاسخ در شبکه های بی سیم“، دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات - گرايش مخابرات امن (ICT)، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری

E-mail: fakhteh.al-at-gmail.com

سيروس كوركي نجات

عنوان سمینار: ”شناسائی و دسته بندی ابرها و پیش‌بینی بارش آنها با استفاده از تصاویر چند طیفی ماهواره‌ای“، دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه علم و صنعت ایران.

استاد راهنما: دکتر پیمان کبیری

E-mail: s_kourki-at-comp.iust.ac.ir