دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده ریاضی

هندسه منیفلد 1

منابع :

هندسه منیفلد و کاربردها. مهدی نجفی‌خواه. (منبع اصلی)

هندسه منیفلد جلد 1 مهدی نجفی‌خواه و احمد رضا فروغ 1390

مقدمه ای جامع بر هندسه دیفرانسیل جلد اول تالیف: مایکل اسپیوک - ترجمه و ویرایش : مهدی نجفی خواه - 1388.

بهروز بيدآباد - هندسه منيفلد (1) دانشگاه امیر کبیر 1381.

L.W. Tu An introduction to manifolds Springer - 2010

Y. Talpaert - Differential geometry with applications to mechanics and physics Marcel Dekker 2001.

S-S. Chern, W-H. Chen, and K. S. Lam - Lectures on differential geometry World Scientific 2000.

F.W. Warner - Foundations of differentiable manifolds and Lie groups Scot 2000.

M. Spivak - A comprehensive introduction to differential geometry 3ed. Vol.1- Publish or Perish - 1999.

این درس یک شنبه و سه شنبه هر هفته، ساعت 10 تا 11:30 و در اطاق 207 دانشکده ریاضی برگزار می‌گردد.

حل تمرین آن توسط آقای علی عسگری در روز یک شنبه هر هفته، ساعت 13 تا 14:30 و در اطاق 207 دانشکده ریاضی برگزار می‌شود.

ارزش دهی :

تمرین (بر اساس نظر استاد حل تمرین)

4 از 20

میان ترم (23 آبان، ساعت 10 تا 12)

5 از 20

پایان ترم (9 بهمن، ساعت 11 تا 13)

11 از 20

مطالب بیشنر را در کانال https://telegram.me/DiffMan1 می‌توانید بیابید.