دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشکده ریاضی

هندسه منیفلد 1

منابع :

هندسه منیفلد جلد 1 مهدی نجفی خواه و احمد رضا فروغ 1390. (منبع اصلی)

مقدمه ای جامع بر هندسه دیفرانسیل جلد اول تالیف: مایکل اسپیوک - ترجمه و ویرایش : مهدی نجفی خواه - 1388.

بهروز بيدآباد - هندسه منيفلد (1) دانشگاه امیر کبیر 1381.

L.W. Tu An introduction to manifolds Springer - 2010

Y. Talpaert - Differential geometry with applications to mechanics and physics Marcel Dekker 2001.

S-S. Chern, W-H. Chen, and K. S. Lam - Lectures on differential geometry World Scientific 2000.

F.W. Warner - Foundations of differentiable manifolds and Lie groups Scot 2000.

M. Spivak - A comprehensive introduction to differential geometry 3ed. Vol.1- Publish or Perish - 1999.

فایلهای پاورپوینت مخصوص این درس Power Points of this course

Chapter 4

Chapter 3

Chapter 2

Chapter 1

Begining

Chapter 9

Chapter 8

Chapter 7

Chapter 6

Chapter 5

Chapter 14

Chapter 13

Chapter 12

Chapter 11

Chapter 10

Chapter 19

Chapter 18

Chapter 17

Chapter 16

Chapter 15

Chapter 24

Chapter 23

Chapter 22

Chapter 21

Chapter 20

این درس یک شنبه و سه شنبه هر هفته، ساعت 50 تا 16:30 و در اطاق 402 دانشکده ریاضی برگزار می‌گردد.

حل تمرین آن توسط خانم مریم یاغش در روز دو شنبه هر هفته، ساعت 13 تا 14:30 و در اطاق 402 دانشکده ریاضی برگزار می‌شود.

جلسه

فصل

 

جلسه

فصل

91/06/26

1

91/08/21

حل تمرینات اضافه

91/06/28

2

91/08/23

امتحان میان ترم

91/07/02

3

91/08/28

18

91/07/04

4

91/08/30

19

91/07/09

5

91/09/05

عاشورای حسینی

91/07/11

6

91/09/07

20

91/07/16

7

91/09/12

//

91/07/18

8

91/09/14

21

91/07/23

9

91/09/19

22

91/07/25

10

91/09/21

23

91/07/30

11

91/09/26

24

91/08/02

12

91/09/28

25

91/08/07

13

91/10/03

//

91/08/09

14

91/10/05

26

91/08/14

15

91/10/10

27

91/08/16

16و17

91/10/12

28

ارزش دهی :

تمرین (بر اساس نظر استاد حل تمرین)

4 از 20

میان ترم (23 آبان، ساعت 10 تا 12)

5 از 20

پایان ترم (9 بهمن، ساعت 11 تا 13)

11 از 20