هندسه منیفلد 1

منابع :

آشنایی با هندسه منیفلدها. مهدی نجفی‌خواه. (منبع اصلی)

هندسه منیفلد جلد 1 مهدی نجفی‌خواه و احمد رضا فروغ 1390

مقدمه ای جامع بر هندسه دیفرانسیل جلد اول تالیف: مایکل اسپیوک - ترجمه و ویرایش : مهدی نجفی خواه - 1388.

بهروز بيدآباد - هندسه منيفلد (1) دانشگاه امیر کبیر 1381.

L.W. Tu An introduction to manifolds Springer - 2010

Y. Talpaert - Differential geometry with applications to mechanics and physics Marcel Dekker 2001.

S-S. Chern, W-H. Chen, and K. S. Lam - Lectures on differential geometry World Scientific 2000.

F.W. Warner - Foundations of differentiable manifolds and Lie groups Scot 2000.

M. Spivak - A comprehensive introduction to differential geometry 3ed. Vol.1- Publish or Perish - 1999.

ویدئوهای جلسات مختلف این درس:

جلسه

موضوع

جلسه

موضوع

1

آشنایی

17

 

2

منیفلد توپولوژی و چند مثال

18

 

3

روشهای ساخت منیفلدهای جدید

19

 

4

منیفلد هموار و چند مثال

20

 

5

معرفی ساده تر ساختار منیفلد هموار

21

 

6

نمایش نگاشت هموار

22

 

7

نگاشت هموار و رتبه

23

 

8

نگاشت منظم

24

 

9

زیرمنیفلد

25

 

10

زیرمنیفلد منظم

26

 

11

 

27

 

12

 

28

 

13

 

29

 

14

 

30

 

15

 

31

 

16

 

32

 

 

این درس یک شنبه و سه شنبه هر هفته، ساعت 10 تا 11:30 و در اطاق 207 دانشکده ریاضی برگزار می‌گردد.

حل تمرین آن توسط آقای علی عسگری در روز یک شنبه هر هفته، ساعت 13 تا 14:30 و در اطاق 207 دانشکده ریاضی برگزار می‌شود.

ارزش دهی :

تمرین (بر اساس نظر استاد حل تمرین)

4 از 20

میان ترم (23 آبان، ساعت 10 تا 12)

5 از 20

پایان ترم (9 بهمن، ساعت 11 تا 13)

11 از 20

مطالب بیشتر را در کانال تلگرامی https://telegram.me/DiffMan1 می‌توانید بیابید.