Home » Courses » Management Information Systems

 

Management Information Systems
Fall  2009

Messages
نمرات درس طی یکی دو روز آینده بر روی سایت آموزش دانشگاه وارد می شود. در صورتیکه به نمرات وارد شده اعتراضی دارید، لطفاً حداکثر تا 30 بهمن ماه از طریق ایمیل به اینجانب اطلاع دهید. لازم به ذکر است که به نمره نهایی برخی دانشجویان با ارفاق نمره ای اضافه شده است، که در صورت درخواست بررسی مجدد برگه ها، این نمره اضافی حذف شده و پس از بررسی نمره واقعی اعلام خواهد گردید.   88/11/25

اسلايدهاي اصلاح شده روي سايت گذاشته شد.

88/08/27

Course Materials