سعید عبادالهی

رتبه علمی: استادیار
آدرس محل کار: دانشکده مهندسی برق، طبقه چهارم
پست الکترونیک: s_ebadollahi@iust.ac.ir
تلفن: +98 21 7322 5626
دورنگار: 73021478

تحصیلات دانشگاهی

زمینه های تحقیقاتی

  • موقعیت‌یابی و تعیین وضعیت
  • تئوری تخمین و فیلترهای بهینه
  • اینترنت اشیا و مانیتورینگ شبکه سنسورها

افتخارات کسب شده

  • کسب مدال نقره المپیاد ریاضی
  • نفر اول کارشناسی در مهندسی برق - کنترل دانشگاه تهران
  • کسب رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل
  • کسب رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون
  • کسب رتبه یک آزمون دکترا در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق‌ اجرایی

  • مدیریت رباتیک دانشکده برق

مسئولیت‌ اجرایی

  • مدیر ارتباط با صنعت دانشکده برق